รองเท้าไร้มลทิน

รองเท้าไร้มลทิน Game Kungfu House

shoes, agi ไร้รอยมลทิน เหมือนดั่งเทพ สวมรองเท้านี้ จะเพิ่มท่าร่างของตนเองอย่างมาก
คะแนน  
STAT Min. Max.
AGI 80 107
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 11.29
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 18
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 19
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

วาสนาฮีโร

ไคว่หัวหวัง

ไคว่หัวหวัง

ได้รับ: agi + 21% ปรากฏโฉมโดยเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมไม่เห็นแก่เงิน.ขจัดคนชั่ว เจ้าชู้เป็นนิสัย วรยุทธล้ำลึก.