รองเท้าคุณธรรมโบราณ

รองเท้าคุณธรรมโบราณ Game Kungfu House

shoes, agi ผู้มีคุณธรรม ได้รับการคุ้มครองจากสวรรค์ สามารถเดินทางไกลได้ดี
คะแนน  
STAT Min. Max.
AGI 105 141
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 8.3
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 18
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 5 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

วาสนาฮีโร

ต๊กโกวคิ้วป้าย

ต๊กโกวคิ้วป้าย

ได้รับ: dodge + 47 Unknown