ฝีเสื้อเจ็ดสี

ฝีเสื้อเจ็ดสี Game Kungfu House

acces, matk เครื่องประดับรูปร่างผีเสื้อ ปีกทั้งสองบางเบากว่าปีกขอผีเสื้อ มีเจ็ดสี มีแสงประหาดสาดส่องออกมา
คะแนน  
STAT Min. Max.
MATK 101 138
ENITAIN (อัตราเติบโต) 8.27 0
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 38
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

วาสนาฮีโร

ราชินีธิวา

ราชินีธิวา

ได้รับ: matk + 36% Unknown