เกราะทองคำล็อค

เกราะทองคำล็อค Game Kungfu House

body, def หนึ่งในสมบัติวังมังกร แสงสีทองล้อมรอบ เกราะที่มีพลังป้องกันสูง
คะแนน  
STAT Min. Max.
DEF 50 67
ENITAIN (อัตราเติบโต) 5.31 0
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 18 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard