เสื้อศักการะ

เสื้อศักการะ Game Kungfu House

body, def เส้นทางแห่งพุทธ บำเพ็ญเป็นกุศล.เป็นสมณะชั้นสูงถึงมีคุณสมบัติสวมใส่จีวรล้ำค่าเช่นนี้.
คะแนน  
STAT Min. Max.
DEF 49 66
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 5.24
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 18
MATK (กำลังภายใน) 7 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

วาสนาฮีโร

หลวงจีนกวาดลาน

หลวงจีนกวาดลาน

ได้รับ: def + 28% Unknown
อิดเต็ง

อิดเต็ง

ได้รับ: def + 28% จักรพรรดิใต้ต้วนจือซิ่ง มีวิชา"พลังฟ้ากำเนิด"กับ"ดัชนีสุริยันต์"สองวิทยายุทธ์