ปิ่นหงส์ทองเงิน

ปิ่นหงส์ทองเงิน Game Kungfu House

head, ใช้ทองคำประดิษฐ์ขึ้น.เป็นสมบัติของราชวงศ์โบราณ ของดีของโลก.
คะแนน  
STAT Min. Max.
132 167
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 17.61
HP 10 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 18
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

วาสนาฮีโร

ราชินีธิวา

ราชินีธิวา

ได้รับ: con + 48 Unknown
ตงฟางปู้ป้าย

ตงฟางปู้ป้าย

ได้รับ: con + 48 ข้าผู้เดียวไม่แพ้!ถึงภายหลังถูกเหล่งหูชงและยอดฝีมือล้อม แต่ภายหลังอาศัยเข็มเย็บผ้าหนื่งเล่มต่อต้านศึก.