หมวกราชาขนมฮาลาวีน

หมวกราชาขนมฮาลาวีน Game Kungfu House

head, hp ได้จากการเปิดของขวัญฮาลาวีน
คะแนน  
STAT Min. Max.
HP 100 120
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 0
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 35
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 15
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard