หางนกยูง

หางนกยูง Game Kungfu House

weapon, atk ถูกขนานนามว่าเป็นอาวุธลับอันดับหนึ่งในแผ่นดิน ยึมชื่อมาจากชื่อภูเขา ตั้งตระหง่านมาสามร้อยกว่าปีไม่มีล้ม ไม่มีใครรู้ถึงความลับข้อนี้ เพราะว่าผู้ที่เห็นตายกันหมดแล้ว
คะแนน  
STAT Min. Max.
ATK 46 60
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 7.57
HP 13 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 18 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard