งอมใหญ่

งอมใหญ่ Game Kungfu House

head, hp
คะแนน  
STAT Min. Max.
HP 45 0
ENITAIN (อัตราเติบโต) 60 0
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 12

วาสนาฮีโร

จิ้นบ้อเมี่ย

จิ้นบ้อเมี่ย

ได้รับ: atk + 17% Unknown