รองเท้าบัวไฟน้ำแข็ง

รองเท้าบัวไฟน้ำแข็ง Game Kungfu House

shoes, agi
คะแนน  
STAT Min. Max.
AGI 69 92
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 4.13
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 14
ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 12

วาสนาฮีโร

เซียวฮื้อยี้

เซียวฮื้อยี้

ได้รับ: dodge + 35 หนุ่่มน้อยที่ฉลาดเป็นกรด มีปณิธานไหวพริบ โกหกหลอกลวงเก่งเป็นที่หนึ่ง.