สร้อยสมุนไพร

สร้อยสมุนไพร Game Kungfu House

acces, matk
คะแนน  
STAT Min. Max.
MATK 44 59
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 4.26
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 18
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

มารขาว

มารขาว

ได้รับ: con + 35 หลงใหลในชื่อเสียงลาภยศ ชอบดื่มเหล้า.วรยุทธเป็นเลิศ เป็นยอดฝีมือในวังอ๋อง.มีฝ่ามือภูติเร้นลับหยิน.