ตุ้มหยกวายุ

ตุ้มหยกวายุ Game Kungfu House

acces, matk
คะแนน  
STAT Min. Max.
MATK 33 45
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 4.25
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 8
ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 15
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 5
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

หลานเฟิ่งหวาง

หลานเฟิ่งหวาง

ได้รับ: con + 35 ประมุขสำนักห้าพิษ ชอบสัตว์ประหลาด ชอบเป่าขลุ่ย.นิสัยออเซาะ เป็นสตรีที่บุรุษยากจะรับมือไหว.
หวังฮูหยิน

หวังฮูหยิน

ได้รับ: con + 35