ผูกซื่อสัตย์

ผูกซื่อสัตย์ Game Kungfu House

acces, matk
คะแนน  
STAT Min. Max.
MATK 47 63
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 4.04
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 5
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 5
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

ซ่งง้วนเกี่ย

ซ่งง้วนเกี่ย

ได้รับ: matk + 25%