บัวราตรี

บัวราตรี Game Kungfu House

acces, matk
คะแนน  
STAT Min. Max.
MATK 30 41
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 4.18
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 10
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 10

วาสนาฮีโร

เต็งชุนชิว

เต็งชุนชิว

ได้รับ: matk + 25%
ไคว่หัวหวัง

ไคว่หัวหวัง

ได้รับ: matk + 25% ปรากฏโฉมโดยเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมไม่เห็นแก่เงิน.ขจัดคนชั่ว เจ้าชู้เป็นนิสัย วรยุทธล้ำลึก.