เสื้อคลุมหนังเสือ

เสื้อคลุมหนังเสือ Game Kungfu House

body, def
คะแนน  
STAT Min. Max.
DEF 27 36
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 2.63
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา 10
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 9

วาสนาฮีโร

เอี้ยก้วย

เอี้ยก้วย

ได้รับ: hit + 35 โดเดี่ยวทรนง,ฉลาดเป็นกรด,เป็นจอมยุทธ์ที่มีคุณธรรม ปักใจรักมั่น คิดค้นวิชาฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลาย