เสื้อปาอ๋อง

เสื้อปาอ๋อง Game Kungfu House

body, def
คะแนน  
STAT Min. Max.
DEF 13 18
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 2.75
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา 10
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 7
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

ต้วนเหยียนชิ่ง

ต้วนเหยียนชิ่ง

ได้รับ: matk + 25% หัวหน้าสี่จอมโฉด.เดิมเป็นรัชทายาทต้าหลี่.ถูกคนไล่ฆ่า จนพิการ.โหดเหี้ยมเพื่อต้องการแก้แค้น.