มงกุฎเก็บตะวัน

มงกุฎเก็บตะวัน Game Kungfu House

head, hp
คะแนน  
STAT Min. Max.
HP 48 65
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 7.05
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

วาสนาฮีโร

จิวหมอจื้อ

จิวหมอจื้อ

ได้รับ: c.def + 35 ชื่นชอบวรยุทธ.จิตใจชั่วร้าย มีแผนการตลอด ปลิ้นปล่อนหลอกลวงเพื่อให้ได้วรยุทธ.วิชาหลากหลาย.