กระบี่ดำดาบทอง

กระบี่ดำดาบทอง Game Kungfu House

weapon, atk อาวุธที่กงซุนจื้อ กระบี่กับดาบมีความอ่อนพริ้ว ทั้งสองกระทบกันเปร่งประกายสีฟ้า ความคมของกระบี่ไม่ด้วยไปกว่ากระบี่ยอดบุรุษและหญิงงาม
คะแนน  
STAT Min. Max.
ATK 20 27
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 2.93
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 10
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 5
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 12
ปรมาจารย์
ธรรมดา 816
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 9
ปรมาจารย์
ธรรมดา 10
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard