ขลุ่ยหยกมรกต

ขลุ่ยหยกมรกต Game Kungfu House

weapon, atk ขลุ่ยที่ให้เสียงดังกังวาน เสียงใดไพเราะ เต่ถ้าใส่พลังภายในเข้าไปคนได้ยินจะท้องใส้ปั่นป่วน
คะแนน  
STAT Min. Max.
ATK 20 27
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 2.93
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0.08 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 5
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 10
ปรมาจารย์
ธรรมดา 3
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

ยิ่มเอี่ยงเอี้ยง

ยิ่มเอี่ยงเอี้ยง

ได้รับ: cri + 35 "ธิดาเทพ" ของพรรคตะวันจันทรา.ฉลาดและอ่อนหวาน เป็นศรีภรรยาตัวอย่าง.
อึ้งเอี้ยะซือ

อึ้งเอี้ยะซือ

ได้รับ: cri + 35 ฉลาดรอบรู้ ทั้งธรรมชาติและวรยุทธ หยินหยางห้าธาตุ,วรยุทธแปดทิศอัศจรรย์ หยิ่งยโส.