รองเท้าไป๋ฮวารองเท้าไป๋ฮวา
รองเท้าหนังสัตว์รองเท้าหนังสัตว์
รองเท้าผ้าไหมยาวรองเท้าผ้าไหมยาว
รองเท้าไหมเก่ารองเท้าไหมเก่า
รองเท้าตุ๊กตารองเท้าตุ๊กตา
รองเท้าผ้าต่วนรองเท้าผ้าต่วน
รองเท้าหนังกวางรองเท้าหนังกวาง
รองเท้าสั้นรองเท้าสั้น
รองเท้าผ้าปอรองเท้าผ้าปอ
รองเท้านวมรองเท้านวม
น้ำค้างทรายปราณน้ำค้างทรายปราณ
พิณหัวม้าพิณหัวม้า
สร้อยรวมกระจ่างสร้อยรวมกระจ่าง
ป้ายประสานสวรรค์ป้ายประสานสวรรค์
ไร้ธุลีม่วงไร้ธุลีม่วง
ผีเสื้อห่วงเพลิงผีเสื้อห่วงเพลิง
มรกตว่างเปล่ามรกตว่างเปล่า
ป้ายหยกสระบัวป้ายหยกสระบัว
แหวนเพลงฝันแหวนเพลงฝัน
ป้ายหยกเหมันต์ป้ายหยกเหมันต์
เสื้อคลุมสั้นเสื้อคลุมสั้น
เสื้อคลุยหนังเสื้อคลุยหนัง
เสื้อบางเสื้อบาง
จีวรจีวร
เกราะอกหนังเกราะอกหนัง
เสื้อท่องราตรีเสื้อท่องราตรี
เสื้อคลุยไหมเสื้อคลุยไหม
เสื้อคลุยนุ่นเสื้อคลุยนุ่น
เสื้อขอทานเสื้อขอทาน
เสื้อผ้าหยาบเสื้อผ้าหยาบ
หน้ากากไม้หน้ากากไม้
ปิ่นเงินปิ่นเงิน
งอมใหญ่งอมใหญ่
หมวกหนังหมวกหนัง
ผ้าโพกหัวหนาผ้าโพกหัวหนา
ผ้าโพกหัวไหมม่วงผ้าโพกหัวไหมม่วง
ผ้าจอมยุทธผ้าจอมยุทธ
หมวกหนังอ่อนหมวกหนังอ่อน
หมวกซ่อนชื่อหมวกซ่อนชื่อ
ทวนเคียวตะขอทวนเคียวตะขอ
กระบองล้อมมังกรกระบองล้อมมังกร
กระบี่ตัดม้ากระบี่ตัดม้า
แส้เหล็กแส้เหล็ก
กระบี่เหล็กกระบี่เหล็ก
ตะขอแยกจากตะขอแยกจาก
กระบี่ลายสนกระบี่ลายสน
กระบี่ทำลายกระบี่ทำลาย
ขวานเปิดภูผาขวานเปิดภูผา
กระบี่อมตะกระบี่อมตะ