เลเวลที่ต้องการ : 52-55
จำนวนด่าน : 18
 • 5
 • 10
 • 13
 • 16
 • 17
 • 18
เลเวลที่ต้องการ : 60-60
จำนวนด่าน : 20
 • 6
 • 12
 • 15
 • 18
 • 19
 • 20
เลเวลที่ต้องการ : 60-60
จำนวนด่าน : 20