เลเวลที่ต้องการ : 8-11
จำนวนด่าน : 10
  • 5
  • 9
  • 10
เลเวลที่ต้องการ : 12-17
จำนวนด่าน : 12
  • 6
  • 11
  • 12
เลเวลที่ต้องการ : 18-25
จำนวนด่าน : 14
  • 5
  • 10
  • 14