เก้ากระบี่เดียวดายเก้ากระบี่เดียวดาย
พลังกวดดวงจันทราเด็ดดาวพลังกวดดวงจันทราเด็ดดาว
สายดาบอรหัตส์สายดาบอรหัตส์
คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
กระบองสมปรารถนากระบองสมปรารถนา
พลังย้ายภูผาทับยอดพลังย้ายภูผาทับยอด
วิชาเคลื่อนย้ายชีพจรวิชาเคลื่อนย้ายชีพจร
วิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตกวิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตก
วิชาบุปผาโศกวิชาบุปผาโศก
วิชาต้านลมสราญวิชาต้านลมสราญ
กรงเล็บสะบั้นตระกูลกรงเล็บสะบั้นตระกูล
วิชาเข็มทองไร้เงาวิชาเข็มทองไร้เงา
พลังดรรชนีใจประสานใจพลังดรรชนีใจประสานใจ
วิชากระบี่หกชีพจรวิชากระบี่หกชีพจร
คัมภีร์ไท้เสวียนคัมภีร์ไท้เสวียน
คัมภีร์อมตะคัมภีร์อมตะ
พลังเทพไร้ลักษณ์พลังเทพไร้ลักษณ์
วิชาบรรจบมีแต่เราเอกะวิชาบรรจบมีแต่เราเอกะ
คัมภีร์เทพสาดส่องคัมภีร์เทพสาดส่อง
วิชายันเป็นตายวิชายันเป็นตาย
พลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัวพลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัว
วิชามีดบินลี้น้อยวิชามีดบินลี้น้อย
เคล็ดกระบี่เทพตำหนักเคล็ดกระบี่เทพตำหนัก
กรงเล็บปลิดวิญณาณกรงเล็บปลิดวิญณาณ
พลังฝ่ามือตัดเจ็ดขาดเจ็ดพลังฝ่ามือตัดเจ็ดขาดเจ็ด
วิชาหยกอำไพวิชาหยกอำไพ
คลื่นสายน้ำดูดพลังคลื่นสายน้ำดูดพลัง
พลังฟ้าเหนือฟ้าพลังฟ้าเหนือฟ้า
ท่าเท้าท่องคลื่นท่าเท้าท่องคลื่น
วิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็กวิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็ก
18ฝ่ามือพิชิตมังกร18ฝ่ามือพิชิตมังกร
วิชาดาบมารวิชาดาบมาร
กำเนิดวิชาอาภรณ์วิหารกำเนิดวิชาอาภรณ์วิหาร
พลังหงษ์ระบำเก้าฟ้าพลังหงษ์ระบำเก้าฟ้า
สิบห้ากระบี่ปลิดชีพสิบห้ากระบี่ปลิดชีพ
วิชาเคลื่อนย้ายดวงดาววิชาเคลื่อนย้ายดวงดาว
เคล็ดลับธรณีใหญ่เคล็ดลับธรณีใหญ่
พลังฝามือปลิดวิญณาณพลังฝามือปลิดวิญณาณ
วิชาไม้เท้าตีสุนัขวิชาไม้เท้าตีสุนัข
พลังฝ่ามือพิเศษทองพลังฝ่ามือพิเศษทอง
วิชาสองมือขัดแย้งวิชาสองมือขัดแย้ง
พลังเทพไท้เก๊กพลังเทพไท้เก๊ก
วิชามือไวขโมยหอมวิชามือไวขโมยหอม
วิชาฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลายวิชาฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลาย
พลังเทพห้าธาตุพลังเทพห้าธาตุ
พลังหมื่นเหมยรับลมพลังหมื่นเหมยรับลม
วิชาหนึ่งสำราญเทพกระบี่วิชาหนึ่งสำราญเทพกระบี่
ห่วงคู่หงส์มังกรห่วงคู่หงส์มังกร
คัมภีร์ล้างไขกระดูกคัมภีร์ล้างไขกระดูก
คัมภีร์เก้าอิมคัมภีร์เก้าอิม
วิชาแหฟ้าตาข่ายดินวิชาแหฟ้าตาข่ายดิน
วิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะวิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะ
พลังเหยียบหิมะไร้รอยพลังเหยียบหิมะไร้รอย
วิชาดาวตกนอกฟ้าวิชาดาวตกนอกฟ้า
พลังข้ามน้ำหนึ่งน้ำเต้าพลังข้ามน้ำหนึ่งน้ำเต้า
พลังหมัดว่างสว่างพลังหมัดว่างสว่าง
วิชาดาบเปลวเพลิงวิชาดาบเปลวเพลิง
วิชาเข็มคิ้วขาววิชาเข็มคิ้วขาว
วิชาดอกทองปลิดชีพวิชาดอกทองปลิดชีพ
พลังดรรชนีประสานพลังดรรชนีประสาน
วิชาดาบตระกูลโอ๊ววิชาดาบตระกูลโอ๊ว
พลังหมัดไป๋ฮวาพลังหมัดไป๋ฮวา
พลังงูเลื้อยจิ้งจอกพลิกพลังงูเลื้อยจิ้งจอกพลิก
วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์
วิชากระบี่วนเวียนปลิดชีพวิชากระบี่วนเวียนปลิดชีพ
วิชาดาบเลือดวิชาดาบเลือด
วิชาฝ่ามือลอยหิมะทะลวงเมฆวิชาฝ่ามือลอยหิมะทะลวงเมฆ
พลังคางคกพลังคางคก
พลังกลับชีพจรพลังกลับชีพจร
วิชาจิตปราณวิชาจิตปราณ
พลังปลิดชีพพันลี้พลังปลิดชีพพันลี้
วิชาสลายพลังวิชาสลายพลัง
พลังฝ่ามือภูติเร้นลับพลังฝ่ามือภูติเร้นลับ
วิชาบุรุษเห็นไม่ได้วิชาบุรุษเห็นไม่ได้
วิชากรงเหล็กกระดูกขาวเก้าอิมวิชากรงเหล็กกระดูกขาวเก้าอิม
วิชาดรรชนีเด็ดบุปผาวิชาดรรชนีเด็ดบุปผา
พลังหมัดเทพไร้เงาพลังหมัดเทพไร้เงา
วิชาหมัดเจ็ดทำร้ายวิชาหมัดเจ็ดทำร้าย
วิชายันเมฆขี่มังกรวิชายันเมฆขี่มังกร
บันทึกเงาโพธิ์สัตย์บันทึกเงาโพธิ์สัตย์
วิชาดอกพิรุณเต็มฟ้าวิชาดอกพิรุณเต็มฟ้า
พลังนาคคชสารบัญญาบารมีพลังนาคคชสารบัญญาบารมี
เพลงกระบี่ปราบมารเพลงกระบี่ปราบมาร
บทเพลงคลื่นทะเลมรกตบทเพลงคลื่นทะเลมรกต
ดัชนีสุริยันต์ดัชนีสุริยันต์
พลังฝ่ามือทะลวงใจพลังฝ่ามือทะลวงใจ
พลังฝ่ามือเทพห้าพิษพลังฝ่ามือเทพห้าพิษ
พลังปราณเหมันต์พลังปราณเหมันต์
วิชาเสื่อมเกียรติวิชาเสื่อมเกียรติ
พลังอรหันต์อัตตาพลังอรหันต์อัตตา
พลังฝ่ามือรุ้งขาวพลังฝ่ามือรุ้งขาว
วิชาย้ายบุปผารับไม้วิชาย้ายบุปผารับไม้
พลังฟ้ากำเนิดพลังฟ้ากำเนิด
คัมภีร์สาวหยกคัมภีร์สาวหยก
พลังวรยุทธร้อยตระกูลพลังวรยุทธร้อยตระกูล
พลังแปรหินพลังแปรหิน
วิชาทะลวงกระดูกตีชีพจรวิชาทะลวงกระดูกตีชีพจร
พลังพุทธะเหมันต์พลังพุทธะเหมันต์
พลังส่งพันลี้พลังส่งพันลี้
วิชาเทพท่องร้อยแปรวิชาเทพท่องร้อยแปร
วิชามหาเวทย์ดูดดาววิชามหาเวทย์ดูดดาว
พลังบิดชีพจรพลังบิดชีพจร
วิชาสิบสามกระบี่ปลิดชีพวิชาสิบสามกระบี่ปลิดชีพ
พลังฝ่ามือทรายเหล็กพลังฝ่ามือทรายเหล็ก
วิชาห้าธาตุอัศจรรย์วิชาห้าธาตุอัศจรรย์
พลังหนีชิวพลังหนีชิว
พลังลอยน้ำพลังลอยน้ำ
พลังเต่าจำศีลพลังเต่าจำศีล
วิชาไร้ละโมภวิชาไร้ละโมภ
คัมภีร์รัศมีม่วงคัมภีร์รัศมีม่วง
วิชามือสามไร้สามไม่วิชามือสามไร้สามไม่
พลังบันไดเหินนภาพลังบันไดเหินนภา
พลังหลอมฟ้าพลังหลอมฟ้า
พลังเคลื่อนย้ายวิญญาณพลังเคลื่อนย้ายวิญญาณ
พลังเสื้อผ้าเหล็กพลังเสื้อผ้าเหล็ก
พลังราชสีห์คำรามพลังราชสีห์คำราม
วิชาย้ายตำแหน่งเปลี่ยนรูปวิชาย้ายตำแหน่งเปลี่ยนรูป
วิชากระบี่ตระกูลหนิงวิชากระบี่ตระกูลหนิง
วิชากระบี่ช้วนจินวิชากระบี่ช้วนจิน
วิชาดรรชนีวชิระเทวราชวิชาดรรชนีวชิระเทวราช
พลังเก้าเฮี๊ยงง้อไบ้พลังเก้าเฮี๊ยงง้อไบ้
เพลงดาบสลาตันเพลงดาบสลาตัน
วิชากรงเล็บอินทรีย์วิชากรงเล็บอินทรีย์
พลังหลอมฟ้าพลังหลอมฟ้า
วิชาทะยานบันไดเมฆาวิชาทะยานบันไดเมฆา
วิชาบาทาไร้เงาวิชาบาทาไร้เงา
วิชากระบี่เร็วสลาตันวิชากระบี่เร็วสลาตัน
วิชาหกกระดูกเก็บเส้นเอ็นวิชาหกกระดูกเก็บเส้นเอ็น
วิชาเลาะเอ็นบิดกระดูกวิชาเลาะเอ็นบิดกระดูก
พลังเอี๊ยงบ้อเก๊กพลังเอี๊ยงบ้อเก๊ก
วิชาฝ่ามือต่อเนื่องวิชาฝ่ามือต่อเนื่อง
วิชาเข็มเงินน้ำแข็งเย็นวิชาเข็มเงินน้ำแข็งเย็น
พลังฝ่ามือกระบี่เทพลั่วอิงพลังฝ่ามือกระบี่เทพลั่วอิง
พลังกรงเล็บมังกรพลังกรงเล็บมังกร
วิชาฝ่ามือสลายกระดูกวิชาฝ่ามือสลายกระดูก
วิชาแส้สยบมารวิชาแส้สยบมาร
พลังฝ่ามือประทับพลังฝ่ามือประทับ
วิชาดรรชนีชิงไร้สภาพวิชาดรรชนีชิงไร้สภาพ
วิชาฝ่ามือเทพยดาน้ำแข็งยะเยือกวิชาฝ่ามือเทพยดาน้ำแข็งยะเยือก
วิชากระบี่ไท้เก็กวิชากระบี่ไท้เก็ก
พลังหมัดอรหันต์พลังหมัดอรหันต์
พลังคลื่นทำลายหยกพลังคลื่นทำลายหยก
วิชาหมัดเมาผีเหล้าวิชาหมัดเมาผีเหล้า
วิชาใจวานรติดตามวิชาใจวานรติดตาม
หมัดเกาะอสรพิษหมัดเกาะอสรพิษ
วิชาหัตถ์พันแมงมุมหมื่นพิษวิชาหัตถ์พันแมงมุมหมื่นพิษ
พลังปราบมารศักการะพลังปราบมารศักการะ
พลังเก้าเฮี๊ยงเส้าหลินพลังเก้าเฮี๊ยงเส้าหลิน
วิชาท่องสราญรมย์วิชาท่องสราญรมย์
พลังจักรวาลซ่อนพลังจักรวาลซ่อน
พลังฝ่ามือเขาครึ่งเสี้ยวพลังฝ่ามือเขาครึ่งเสี้ยว
พลังอิงฟ้าฆ่ามังกรพลังอิงฟ้าฆ่ามังกร
พลังหลอมปราณพลังหลอมปราณ
วิชาหมุนเวียนห้าธาตุวิชาหมุนเวียนห้าธาตุ
วิชาฝ่ามือไหมเย็นวิชาฝ่ามือไหมเย็น
พลังเก้าเอี๊ยงบู้ตึ้งพลังเก้าเอี๊ยงบู้ตึ้ง
เศษพลังแสงพุทธสาดส่องเศษพลังแสงพุทธสาดส่อง
พลังกระดานเหล็กพลังกระดานเหล็ก
เพลงกระบี่ข้ามดรุณีเพลงกระบี่ข้ามดรุณี
วิชาหมัดแยกร่างวิชาหมัดแยกร่าง
พลังฝ่ามือแปดทิศมังกรคะนองพลังฝ่ามือแปดทิศมังกรคะนอง
13 กระบี่ประตูเทพ13 กระบี่ประตูเทพ