ดัชนีสุริยันต์

ดัชนีสุริยันต์ Game Kungfu House

matk
คะแนน
Power ทะลวง
     STR 10%
     AGI 0%
     MATK 90%
Level Point
Level 1 9
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา 15
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 17

วาสนาฮีโร

ต้วนอี้

ต้วนอี้

ได้รับ: matk + 30% รัชทายาทเชื้อสายราชวงศ์ เป็นคนหนุ่มเจ้าสำรสญ.ใจดีจนมีคนรักไปทั่ว.ถือเป็นชายงามที่มีวรยุทธดี.