พลังเก้าเอี๊ยงบู้ตึ้ง

พลังเก้าเอี๊ยงบู้ตึ้ง Game Kungfu House

book
คะแนน
Power กำลังภายใน
     STR 0%
     AGI 0%
     MATK 0%
Level Point
Level 1 3
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา 8
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

เตียบ่อกี้

เตียบ่อกี้

ได้รับ: dcri + 49 วรยุทธสูง.มีคุณธรรมเมตตา มีวรยุทธเก้าเอี้ยงไร้เทียบทาน ทั้งยังมีพลังเคลื่อนย้ายจักรวาล.