เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

เสื้อมิธริลสังเคราะห์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา343343  น้ำหนัก
Level50 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน23
ดรอปจากกริฟฟอนจอมโหด(0.08%)