เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา565572  น้ำหนัก
Level60 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน27
ดรอปจากพ่อมดสเกเลตัน(0.03%)