เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

ชุดคลุมนักปราชญ์บูรพา

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา1506486  น้ำหนัก
Level70 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน36
ดรอปจากซาลาแมนเดอร์(9.05%)