เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

คาเดชอาร์เมอร์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา1506486  น้ำหนัก
Level70 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน121
ดรอปจากบาร์ซิลิสก์ถ้ำลึก(0.065%)