เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

หมวกเกราะวิญญาณ_วิหคดำ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดศรีษะ   ราคา496878  น้ำหนัก
Level73 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน24
ดรอปจากทอร์ชกูล(83.08%)