เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

ตำนาน: สัญลักษณ์แห่งอัศวิน โบสถ์คาทอลิก

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา139531  น้ำหนัก
Level75 โจมตี15  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากทารินทูซ(17.52%)