เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

สร้อยของกานิเมเด

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา10960  น้ำหนัก
Level21 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0