เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

รีเทอร์นสโครลระดับสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา100000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0