เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

มูนสโตนชั้นสูง

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา85100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากทอร์ชกูล(10.6533%)