เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

มูนไลท์เอสเซนท์

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา2061  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากซาลาแมนเดอร์(17.588%)