เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 2,544 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

เกราะทองแดง_โคโลเนียส

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level9 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

เสื้อเอลฟ์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา2530  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน6
ดรอปจากโคบอลท์สีน้ำตาล(1.11%)

เกราะหนังนักปราชญ์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา2530  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน12
ดรอปจากเสือดาว(1.72%)

บรีแกนดิน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา2530  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน18
ดรอปจากมนุษย์กิ้งก่า(0.45%)

เสื้อผ้าฝ้าย_ครู ซ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน5

เกราะหนังผจญภัย_ครู ซ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน10

เกราะทองแดง_ครู ซ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

เสื้อผ้าฝ้าย_เชฟีเลีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน5

เกราะหนังผจญภัย_เชฟีเลีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน10

เกราะทองแดง_เชฟีเลีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

เสื้อผ้าฝ้าย_พานาเคีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน5

เกราะหนังผจญภัย_พานาเคีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน10

เกราะทองแดง_พานาเคีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

เสื้อผ้าฝ้าย_เบลเลอร์โรโฟน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน5

เกราะหนังผจญภัย_เบลเลอร์โรโฟน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน10

เกราะทองแดง_เบลเลอร์โรโฟน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

เสื้อผ้าฝ้าย_เฟอีรา

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน5

เกราะหนังผจญภัย_เฟอีรา

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน10

เกราะทองแดง_เฟอีรา

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา310  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

เสื้อเอลเวิร์น _วัว

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา2530  น้ำหนัก
Level11 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน6

Back 1 | 345678910111213 | 128 Next