เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 821 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

ทาวเวอร์ชีลด์_โคโยเทีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level22 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์ _กวาง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level22 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_สิงโต

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level23 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์ _เสือ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level23 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์ _วาฬ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level23 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์ _ลิง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level23 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_วิหคดำ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level23 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_ไททัน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level24 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_ฮัลเฟียร์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level24 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_ไจแอนท์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level24 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_ไฮเลเฟียร์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level24 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_โคโลเนียส

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level24 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ราวด์ชิลด์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา7528  น้ำหนัก
Level25 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน20
ดรอปจากโกเล็มปีศาจ(1.61%)

ทาวเวอร์ชีลด์_ครู ซ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level25 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_เชฟีเลีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level25 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_พานาเคีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level25 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_เบลเลอร์โรโฟน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level25 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

ทาวเวอร์ชีลด์_เฟอีรา

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3640  น้ำหนัก
Level25 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน16

โล่กลมแห่งสันติ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา7528  น้ำหนัก
Level26 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน20

โล่กลมแห่งสันติ_กระต่าย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา7528  น้ำหนัก
Level26 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน20

Back 123456789101112 | 42 Next