เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 20,699 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

ดาบสั้น

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี15  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ซิกเคิล

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี15  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากทหารฟังกัส(2.155%)

กระบอง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี15  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากทหารฟังกัส(0.93%)

ดาบเฮฟวี่

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี22  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากดอกไม้ปีศาจ(1.52%)

ขวานตัดไม้

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี22  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากดอกไม้ปีศาจ(4.165%)

เฮฟวี่คลับ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี22  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากดอกไม้ปีศาจ(4.165%)

ไน ฟ์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี11  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากโยโย่(3.285%)

ธนูไม้

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี24  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากโยโย่(3.285%)

คทาวิเศษ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี17  โจมตีเวทย์18  พลังป้องกัน0
ดรอปจากฟังกัสจอมโกง(1.815%)

ลูกกวาด

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

คันเบ็ดตกปลาด้ามไม้ไผ่ - 7 วัน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา5000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

คัดเบ็ดตกปลาด้ามเหล็ก - 7 วัน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา40000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

คัดเบ็ดตกปลาด้ามเหล็ก - 30 วัน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา120000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[อีเวนท์] ดาบแห่งเปลวเพลิง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี103  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[อีเวนท์] ธนูยาวของเซคัล

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี114  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[อีเวนท์] เมสปฐพี

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี78  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน54

[อีเวนท์] ไม้เท้าจ้าวสมุทร

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์76  พลังป้องกัน0

[อีเวนท์] กริชจิตวิญญาณ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี59  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[อีเวนท์] ฟัก ฟักทอง ฟักทอง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ฟัก ฟักทอง ฟักทอง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

12345678910 | 1035 Next