เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 20,699 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

[EV] ใบสั่งรีเซ็ตสแตท

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]เอ็นชานท์สโครล: อาวุธ 1-39

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]เอ็นชานท์สโครล: อาวุธ 40-79

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]เอ็นชานท์สโครล: อาวุธ 80-119

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]เอ็นชานท์สโครล: เกราะ 1-39

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]เอ็นชานท์สโครล: เกราะ 40-79

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]เอ็นชานท์สโครล: เกราะ 80-119

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]เอ็นชานท์สโครล: เครื่องประดับ 1-39

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]เอ็นชานท์สโครล: เครื่องประดับ 40-79

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]เอ็นชานท์สโครล: เครื่องประดับ 80-119

  ประเภทวัตถุดิบ   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[EV]ใบสั่งเพิ่มexp[10%] 2ชม.

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[Evt] Exp +100% Scroll (1h)

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[Evt] Exp +50% Scroll (1h)

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[GT] ดิสเพ็ลโพชั่น

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา8140  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[GT] ดิสเพ็ลโพชั่น ขั้นสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา30920  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[GT] ดีไวน์ฮีล

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[GT] แฮฟวิ่งโพชั่น

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา4920  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[GT] แฮฟวิ่งโพชั่น ขั้นสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา19690  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[GT]ยาฟื้นคืนพลังชั้นดี

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา3280  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[GT]ยาฟื้นคืนพลังชั้นเลิศ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา13125  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

Back 12345678910 | 1035 Next