เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 20,699 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

[JP] คันเบ็ดไม้ไผ่_ผู้ใช้เริ่มต้น

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา5000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ทัพพีของพ่อครัวฝึกงาน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา3000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ทัพพีของพ่อครัว

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา50000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี10  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ทัพพีของพ่อครัวมืออาชีพ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา300000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี15  โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สปาร์คเคลอร์ (ขวา)

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

เสื้อฝึกฝน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน4
ดรอปจากดอกไม้ปีศาจ(4.165%)

เกราะหนังโบราณ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน9
ดรอปจากฟังกัสจอมโกง(1.815%)

เกราะกระดูก

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน14

ถุงมือฝึกฝน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดถุงมือ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน1
ดรอปจากโยโย่(3.405%)

ถุงมือหนังโบราณ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดถุงมือ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน2
ดรอปจากเต่าแดง(2.01%)

ถุงมือยาวกระดูก

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดถุงมือ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน3
ดรอปจากดอกไม้แสนเศร้า(5.615%)

รองเท้าฝึกฝน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดรองเท้า   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน2
ดรอปจากทหารฟังกัส(0.93%)

รองเท้าหนังโบราณ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดรองเท้า   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน3
ดรอปจากดอกไม้แสนเศร้า(5.615%)

รองเท้ากระดูก

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดรองเท้า   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน5

ผ้าโพกหัว

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดศรีษะ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน3

โล่ไม้

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน5
ดรอปจากฟังกัสจอมโกง(0.87%)

หมวกคลุมมือใหม่

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดศรีษะ   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน3

หม้อของพ่อครัวฝึกงาน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา3000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

หม้อของพ่อครัว

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา50000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

หม้อของพ่อครัวมืออาชีพ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา300000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

Back 12345678910 | 1035 Next