ข้อมูลแผนที่ » ท่าเรือของเนร่า

ท่าเรือของเนร่า
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

สโนว์สตอร์มมาสเตอร์

สโนว์สตอร์มมาสเตอร์   Level96 HP17263 Exp14540
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,564 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

บลัดดี้ควีน

บลัดดี้ควีน   Level97 HP17445 Exp14834
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,604 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟรอสต์มาสเตอร์

ฟรอสต์มาสเตอร์   Level97 HP17445 Exp14834
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,604 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ไอซ์ฮาร์ทโอนเนอร์

ไอซ์ฮาร์ทโอนเนอร์   Level99 HP15584 Exp15432
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,684 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โจรสลัดเคราฟ้า

โจรสลัดเคราฟ้า   Level100 HP23727 Exp23088
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 6,130 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โจรสลัดเคราฟ้า

โจรสลัดเคราฟ้า   Level101 HP26609 Exp23538
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 6,221 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

กัปตันเคราฟ้า

กัปตันเคราฟ้า   Level104 HP39365 Exp33214
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 8,664 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

แน๊คสแปร์โรว์

แน๊คสแปร์โรว์   Level105 HP81167 Exp84584
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 25,631 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

มอร์แกนเคราดำ

มอร์แกนเคราดำ   Level105 HP108223 Exp84584
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 25,631 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

อูกิสตาเดียว

อูกิสตาเดียว   Level110 HP324910 Exp370251
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 54,937 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม