ข้อมูลแผนที่ » เดทดันเจี้ยน 3

เดทดันเจี้ยน 3
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster