ข้อมูลแผนที่ » เกทออฟอัลเคอร์

เกทออฟอัลเคอร์
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

โยโย่

โยโย่   Level1 HP71 Exp16
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 15 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทหารฟังกัส

ทหารฟังกัส   Level2 HP85 Exp19
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 18 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดอกไม้ปีศาจ

ดอกไม้ปีศาจ   Level3 HP96 Exp24
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 21 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

บัสท์

บัสท์   Level4 HP1538 Exp143
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟังกัสจอมโกง

ฟังกัสจอมโกง   Level4 HP106 Exp30
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 26 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เต่าแดง

เต่าแดง   Level5 HP128 Exp39
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 30 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โรส

โรส   Level6 HP1944 Exp228
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 160 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดอกไม้แสนเศร้า

ดอกไม้แสนเศร้า   Level6 HP142 Exp48
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 36 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ราชาโยโย่

ราชาโยโย่   Level7 HP152 Exp60
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 41 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟังกัสไนท์

ฟังกัสไนท์   Level8 HP166 Exp73
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 47 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เต่าไฟ

เต่าไฟ   Level9 HP177 Exp88
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 54 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

คัสกู

คัสกู   Level11 HP2542 Exp584
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 307 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ซอลกาต้า

ซอลกาต้า   Level12 HP2606 Exp679
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 341 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม