ข้อมูลแผนที่ » สวนสาธารณะใหญ่

สวนสาธารณะใหญ่
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

บลัดมอสควิโต้

บลัดมอสควิโต้   Level96 HP154524 Exp72698
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,781 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฮอร์เน็ต

ฮอร์เน็ต   Level96 HP19675 Exp16357
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,512 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เลดี้บั๊ก

เลดี้บั๊ก   Level98 HP22760 Exp18915
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 5,213 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดริยาด

ดริยาด   Level98 HP28450 Exp24671
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 9,073 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ไอริสซูบเซียว

ไอริสซูบเซียว   Level98 HP13504 Exp11349
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,425 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดริยาด

ดริยาด   Level99 HP25845 Exp19290
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 8,343 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โรสแฮร์

โรสแฮร์   Level107 HP18823 Exp16591
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,322 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

แมนติส

แมนติส   Level108 HP33849 Exp32755
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 7,610 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

จอร์จหนอนไช

จอร์จหนอนไช   Level109 HP246759 Exp92964
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 7,493 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ริชาร์ดหนอนไช

ริชาร์ดหนอนไช   Level109 HP246759 Exp92964
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 7,493 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

จอห้นหนอนใช

จอห้นหนอนใช   Level109 HP246759 Exp92964
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 7,493 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

พอลหนอนไช

พอลหนอนไช   Level109 HP246759 Exp92964
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 7,493 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม