ข้อมูลแผนที่ » หุบเขาแฟรี่

หุบเขาแฟรี่
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

เพลนติส

เพลนติส   Level81 HP3841 Exp5056
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,107 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ปีกาชัส

ปีกาชัส   Level82 HP10907 Exp13978
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,044 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เคนทัวรัส

เคนทัวรัส   Level82 HP16624 Exp18637
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,058 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เพลนติสจอมโหด

เพลนติสจอมโหด   Level83 HP5156 Exp7155
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,549 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เทร็นท์

เทร็นท์   Level83 HP27564 Exp27428
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 5,165 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ควีนแฟรี่

ควีนแฟรี่   Level84 HP54042 Exp129253
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 28,039 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด

ฟิกซี่

ฟิกซี่   Level84 HP4049 Exp5424
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,168 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เทร็นท์เฒ่า

เทร็นท์เฒ่า   Level85 HP45441 Exp34965
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 7,491 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

แมงมุมดำลาดตระเวน

แมงมุมดำลาดตระเวน   Level86 HP8496 Exp8516
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,210 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

แมงมุมดำนักล่า

แมงมุมดำนักล่า   Level87 HP8635 Exp8708
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,231 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

แมงมุมดำจอมเวทย์

แมงมุมดำจอมเวทย์   Level88 HP7676 Exp9496
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,252 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

แมงมุมดำสไนเปอร์

แมงมุมดำสไนเปอร์   Level89 HP8243 Exp9099
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,273 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม