มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 33
คำค้น เรียงโดย จาก

เพลนติส

เพลนติส   Level81 HP3841 Exp5056
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,107 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เพลนติสผู้โศกเศร้า

เพลนติสผู้โศกเศร้า   Level81 HP3100 Exp7923
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

นอลแห่งความมืด

นอลแห่งความมืด   Level81 HP3841 Exp5282
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,107 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ปีกาชัส

ปีกาชัส   Level82 HP10907 Exp13978
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,044 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟิกซี่น้อย

  Level82 HP16625 Exp61674
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,059 ระยะโจมตี0

เคนทัวรัส

เคนทัวรัส   Level82 HP16624 Exp18637
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,058 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ปีกาชัสผู้โศกเศร้า

ปีกาชัสผู้โศกเศร้า   Level82 HP3163 Exp8115
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

คาราเบ้ผู้เป็นหม้าย

คาราเบ้ผู้เป็นหม้าย   Level82 HP23740 Exp77093
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ลาเมียร์แสนเศร้า

ลาเมียร์แสนเศร้า   Level82 HP3911 Exp5410
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,127 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

คนเฝ้านรกที่ถูกสาป

  Level82 HP47403 Exp38546
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 7,609 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ราชินีลาเมียร์

ราชินีลาเมียร์   Level83 HP3980 Exp5539
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,148 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เพลนติสจอมโหด

เพลนติสจอมโหด   Level83 HP5156 Exp7155
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,549 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เทร็นท์

เทร็นท์   Level83 HP27564 Exp27428
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 5,165 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ต้นไม่ที่โหดร้าย

ต้นไม่ที่โหดร้าย   Level83 HP3227 Exp8309
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

คนรับใช้ของเคียร์ร่า

คนรับใช้ของเคียร์ร่า   Level84 HP25037 Exp56690
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 11,683 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ฟิกซี่เดี่ยว

ฟิกซี่เดี่ยว   Level84 HP3290 Exp8504
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

คนรับใช้ของเคียร์ร่า

คนรับใช้ของเคียร์ร่า   Level84 HP25037 Exp56690
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 11,683 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ควีนแฟรี่

ควีนแฟรี่   Level84 HP54042 Exp129253
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 28,039 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด

คนรับใช้ของเคียร์ร่า

คนรับใช้ของเคียร์ร่า   Level84 HP25037 Exp56690
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 11,683 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ฟิกซี่

ฟิกซี่   Level84 HP4049 Exp5424
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,168 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

12 Next