มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 66
คำค้น เรียงโดย จาก

อาชาดำ

อาชาดำ   Level91 HP13000 Exp14534
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,552 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

อาชาดำร้องไห้

อาชาดำร้องไห้   Level91 HP3767 Exp9936
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทาสปีศาจ

ทาสปีศาจ   Level92 HP13126 Exp14844
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,610 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

หนึ่งในเหล่าทาสปีศาจ

หนึ่งในเหล่าทาสปีศาจ   Level92 HP3830 Exp10151
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เทพเจ้าโซโล

เทพเจ้าโซโล   Level93 HP3893 Exp10367
ประเภท5 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทอร์ชกูล

ทอร์ชกูล   Level93 HP8097 Exp10106
ประเภท5 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,446 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

อาบิสไนท์

อาบิสไนท์   Level94 HP13376 Exp15475
ประเภท5 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,727 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

อัญมณีคู่

อัญมณีคู่   Level94 HP3956 Exp10584
ประเภท5 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

อาร์เทอร์

  Level95 HP17081 Exp14248
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,921 ระยะโจมตี0

โยโย่พิษ

โยโย่พิษ   Level95 HP17080 Exp14248
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

โยโย่ปังปัง

โยโย่ปังปัง   Level95 HP17080 Exp14248
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

แผลหัวใจสลาย

แผลหัวใจสลาย   Level96 HP4102 Exp11027
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

catapult_ใต้ดิน_A3

  Level96 HP44665 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

catapult_สะท้อนกลับ_A4

  Level96 HP39082 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

catapult_สะท้อนกลับ_B1

  Level96 HP44665 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ไอเทรม

  Level96 HP5075 Exp7351
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ฮอร์เน็ต

ฮอร์เน็ต   Level96 HP19675 Exp16357
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,512 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

catapult_ใต้ดิน_A1

  Level96 HP44665 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

catapult_สะท้อนกลับ_A2

  Level96 HP39082 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

catapult_ใต้ดิน_B3

  Level96 HP44665 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

1234 Next