มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 404
คำค้น เรียงโดย จาก

เต่าสูงบาดเจ็บ

เต่าสูงบาดเจ็บ   Level9 HP101 Exp132
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟังกัสจอมโกง

ฟังกัสจอมโกง   Level4 HP106 Exp30
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 26 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เสือดาว_คู่พิฆาต

เสือดาว_คู่พิฆาต   Level10 HP112 Exp158
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

นอล_พลเดี่ยว

นอล_พลเดี่ยว   Level11 HP121 Exp185
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เต่าแดง

เต่าแดง   Level5 HP128 Exp39
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 30 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โคบอลท์_พลเดี่ยว

โคบอลท์_พลเดี่ยว   Level12 HP130 Exp215
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

นอล_กองเดี่ยว

นอล_กองเดี่ยว   Level13 HP139 Exp246
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดอกไม้แสนเศร้า

ดอกไม้แสนเศร้า   Level6 HP142 Exp48
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 36 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โคบอลท์_กองเดี่ยว

โคบอลท์_กองเดี่ยว   Level14 HP148 Exp281
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ราชาโยโย่

ราชาโยโย่   Level7 HP152 Exp60
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 41 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

มนุษย์กิ้งก่าผู้ถูกทิ้ง

มนุษย์กิ้งก่าผู้ถูกทิ้ง   Level15 HP161 Exp318
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟังกัสไนท์

ฟังกัสไนท์   Level8 HP166 Exp73
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 47 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

นอล_คู่พิฆาต

นอล_คู่พิฆาต   Level16 HP171 Exp357
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เต่าไฟ

เต่าไฟ   Level9 HP177 Exp88
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 54 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ก๊อบบลิน_พลเดี่ยว

ก๊อบบลิน_พลเดี่ยว   Level17 HP180 Exp399
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เสือดาว_พลเดี่ยว

เสือดาว_พลเดี่ยว   Level18 HP189 Exp444
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ก๊อบบลิน_กองเดี่ยว

ก๊อบบลิน_กองเดี่ยว   Level18 HP189 Exp444
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เสือดาว

เสือดาว   Level10 HP196 Exp105
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 61 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ก๊อบบลินธนู_กองเดี่ยว

ก๊อบบลินธนู_กองเดี่ยว   Level19 HP199 Exp491
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

นอล

นอล   Level11 HP209 Exp123
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 68 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

Back 12345678910 | 21 Next