มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 404
คำค้น เรียงโดย จาก

catapult_ใต้ดิน_B4

  Level96 HP39082 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

คารัส

คารัส   Level31 HP6048 Exp3919
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,226 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

แมนดราโกรา

แมนดราโกรา   Level27 HP461 Exp634
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 224 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เห็ดพิษเขตร้อน

เห็ดพิษเขตร้อน   Level58 HP3640 Exp5246
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,217 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดอกไม้ปีศาจ

ดอกไม้ปีศาจ   Level3 HP96 Exp24
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 21 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดอกไม้กรด

ดอกไม้กรด   Level36 HP2927 Exp3132
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 911 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

catapult_สะท้อนกลับ_A1

  Level96 HP44665 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

โรส

โรส   Level6 HP1944 Exp228
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 160 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ต้นไผ่

  Level10 HP300 Exp105
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 61 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดอกไม้เหี่ยวเฉา

ดอกไม้เหี่ยวเฉา   Level3 HP44 Exp36
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

catapult_ใต้ดิน_B2

  Level96 HP39082 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ร็อทเท็นบอร์ด

  Level10 HP300 Exp105
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 61 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟังกัส_นายพลเดี่ยว

ฟังกัส_นายพลเดี่ยว   Level8 HP92 Exp110
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

catapult_สะท้อนกลับ_B3

  Level96 HP44665 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

แมนดราโกราหนองน้ำ

แมนดราโกราหนองน้ำ   Level62 HP1847 Exp1572
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 373 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

catapult_ใต้ดิน_A3

  Level96 HP44665 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

catapult_สะท้อนกลับ_A4

  Level96 HP39082 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ดอกไม้_คู่พิฆาต

ดอกไม้_คู่พิฆาต   Level6 HP74 Exp72
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

catapult_สะท้อนกลับ_B1

  Level96 HP44665 Exp0
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ดอกไม้แสนเศร้า

ดอกไม้แสนเศร้า   Level6 HP142 Exp48
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 36 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

12345678910 | 21 Next