game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Sword Sword
พลังโจมตี : 18 - 25 พลังเวทย์ :
เลเวล : 1 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Nova Sword Nova Sword
พลังโจมตี : 23 - 33 พลังเวทย์ :
เลเวล : 2 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Long Sword Long Sword
พลังโจมตี : 29 - 43 พลังเวทย์ :
เลเวล : 3 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Sword Breaker Sword Breaker
พลังโจมตี : 33 - 52 พลังเวทย์ :
เลเวล : 5 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Katzbalger Katzbalger
พลังโจมตี : 55 - 81 พลังเวทย์ :
เลเวล : 7 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Broad Sword Broad Sword
พลังโจมตี : 87 - 123 พลังเวทย์ :
เลเวล : 10 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 3 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Valkyrie Sword Valkyrie Sword
พลังโจมตี : 113 - 160 พลังเวทย์ :
เลเวล : 12 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 4 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Butcher Sword Butcher Sword
พลังโจมตี : 160 - 223 พลังเวทย์ :
เลเวล : 15 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 5 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Two Hand Sword Two Hand Sword
พลังโจมตี : 211 - 302 พลังเวทย์ :
เลเวล : 18 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 7 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Zweihander Zweihander
พลังโจมตี : 242 - 366 พลังเวทย์ :
เลเวล : 20 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 8 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Bastard Sword Bastard Sword
พลังโจมตี : 305 - 417 พลังเวทย์ :
เลเวล : 22 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 10 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Claymore Claymore
พลังโจมตี : 376 - 526 พลังเวทย์ :
เลเวล : 25 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 12 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Big Sword Breaker Big Sword Breaker
พลังโจมตี : 405 - 649 พลังเวทย์ :
เลเวล : 28 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 15 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Beam Sword Beam Sword
พลังโจมตี : 532 - 731 พลังเวทย์ :
เลเวล : 30 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 17 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Scale Sword Scale Sword
พลังโจมตี : 708 - 989 พลังเวทย์ :
เลเวล : 35 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 26 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Estoc Estoc
พลังโจมตี : 914 - 1294 พลังเวทย์ :
เลเวล : 40 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 40 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Spadona Spadona
พลังโจมตี : 1213 - 1567 พลังเวทย์ :
เลเวล : 45 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 68 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword
Hora Sword Hora Sword
พลังโจมตี : 1699 - 2153 พลังเวทย์ :
เลเวล : 50 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 99 ความทนทาน : 0
ประเภท: Sword

1